Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія лікарні проводить загально-клінічні аналізи, гематологічні, біохімічні, імунологічні та вірусологічні.

Дослідження проводять лікар-лаборант та лікар-вірусолог, які мають вищу кваліфікаційну категорію, 2 біологи та 15 фельдшерів лаборантів. Працівники лабораторії атестовані, пройшли курси спеціалізації.

Лабораторія виконує 78 видів лабораторних досліджень та щорічно проводить 650 000 аналізів.

Лабораторія забезпечена якісними тест-системами та реактивами. В лабораторії проводиться внутрішній контроль якості. Якість досліджень регулярно перевіряється.

На сьогодні у імунологічній лабораторії проводяться дослідження на коронавірус методом імуноферментного аналізу (ІФА) для визначення IgM та IgG до Sars cov-2. Обстеження можна пройти (здати кров) у процедурному кабінеті поліклініки.

КДЛ виконує лабораторні дослідження для пацієнтів стаціонарних відділень лікарні, а також за електронними направленнями від сімейних лікарів та лікуючих лікарів поліклінік.

Клініко-діагностична лабораторія надає змогу зробити такі дослідження, як:

І. Гематологічні дослідження

 • Клінічний аналіз крові (визначення 18 параметрів на гематологічному аналізаторі), швидкість осідання еритроцитів, підрахунок лейкоцитарної формули.
 • Визначення кількості ретикулоцитів.
 • Визначення кількості еритроцитів з базофільною зернистістю.

ІІ. Дослідження згортаючої системи крові.

 • Визначення часу зсідання крові.
 • Визначення протромбінового часу.
 • Визначення тромбінового часу.

ІІІ. Загально клінічні дослідження.

 • Загальний аналіз сечі.
 • Дослідження сечі за Нечипоренком.
 • Дослідження сечі за Зимницьким.
 • Загальний аналіз мокротиння.
 • Дослідження дуоденального вмісту.
 • Дослідження копрограми.
 • Дослідження калу на наявність яєць гельмінтів, найпростіших.

IV. Біохімічні дослідження.

 • Визначення в крові глюкози.
 • Визначення в крові білірубіну.
 • Визначення в крові аланінаміностресферази.
 • Визначення в крові аспартатамінотрасферази.
 • Визначення в крові тимолової проби.
 • Визначення в крові сечовини.
 • Визначення в крові креатніну.
 • Визначення в крові холестирину.
 • Визначення в крові загального білка.
 • Визначення в крові альбуміну.
 • Визначення в крові сечової кислоти.
 • Визначення в крові лужної фосфатази.
 • Визначення в крові холестерину ліпопротеїдів високої щільності.

V. Імунологічні дослідження.

 • Визначення групи крові і Rh фактору.
 • Визначення поверхневого антигену вірусу гепатиту В.
 • Визначення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С.